03-23-2022 - blog

Als je oordeelt en veroordeelt dan mis je de andere kant, altijd.

Hoe bijzonder is het wanneer je tijd neemt om jezelf te leren kennen. Af en toe doe ik even een check-in bij mezelf. Even me-time. Luisteren naar mezelf. Dan komen er situaties naar boven waar je al jaren niet meer aan dacht.

Vandaag kwamen flitsen van herinneringen naar boven uit mijn kindertijd. Ik zag het kleine meisje rondkijken - verbaasd, verwonderd en nadenkend: ‘wat is dit, wat is er aan de hand?, waarom gebeurt dit?, waarom gedragen ze zich zo?’. Ik zie verschillende mensen en kinderen: hun woorden, hun gebaren, hun uitdrukkingen. Grof, negatief, aanvallend, kleinerend, liegen, zoveel drukte maken om niks. Ook op de werkvloer, school, familiekring enzovoort kom je dit tegen.

In het begin doet dat jou niks maar steeds weer en weer herhaalt het zich. Pal voor jou gebeurt het en soms doen ze het met jou. Dat kleineren, negeren, aanvallen, pesten, uitsluiten. En dan beginnen er geleidelijk aan barsten te komen, in jou. Wonden in je zelfbeeld, eigenwaarde.

Woorden zijn hard, keihard en snijden diep in je ziel. Als kinderen of volwassenen je uitschelden, harde woorden uitspreken, uitlachen, kleineren dan krijg je altijd kwetsuren. Zeker als je waarden zoals respect, praten met elkaar, waardering belangrijk vindt en uitdraagt. Onze grootste levensvraag is dan altijd: ‘hoe is het mogelijk dat ze zo hard kunnen zijn?, dat ze zich zo durven gedragen?’, ‘wat doe ik toch verkeerd?’

‘Je moet leren een olifantenhuid hebben’, krijg je dan als reactie. Je moet gewoon reageren zoals zij doen. Oog om oog, tand om tand. Tja, dat kan maar als je niet zo ingesteld bent, dan is dat bijna onmogelijk. Er wordt dus verwacht dat jij ook hard wordt, aanvallend bent. Kortom: telkens defensief zijn en klaar staan om op te komen voor jezelf. Pfff, wat is dit vermoeiend zeg. Wat brengt het uiteindelijk op? Niks, alleen een dynamiek van ‘wie is het sterkst?, wie zal het halen?, wie gaat onderuit en wie niet?’  Je komt dus in de overlevingsmodus terecht.

Ik heb doorheen de jaren geleerd om deze dynamiek van strijd zoveel mogelijk om te buigen naar kracht. Als je meegaat in de strijd dan weet je dat er altijd een verliezer en een winnaar is. Altijd. Meestal zal diegene die het minst past in die dynamiek de strijd verliezen. De harde waarheid is ook dat uiteindelijk beide partijen verliezen want … het is een strijd, een strijd waar zoveel moois verloren gaat: kansen om elkaar te leren kennen, waarderen, samen te werken, talenten te ontdekken, plezier, …

De weg die ik sinds jaren bewust bewandel is die van samen Zijn. Samen Zijn betekent dat we er mogen zijn. Gewoon zijn, je stelt jouw bestaan als mens niet meer in vraag. Een mens is een sociaal wezen. Zonder de ander kwijnen we weg. We leven pas op dankzij de ander(en). Sinds ik bewust deze weg volg, heb ik een aantal sleutels gevonden die mij heel veel rust hebben gebracht. Rust in de zin van zelfvertrouwen, juister zelfbeeld, mensen die op dezelfde golflengte staan, positiviteit, groei enzovoort.

Ik deel graag een paar van die sleutels met jullie. Ze hebben me enorm geholpen om te staan voor mezelf en mijn weg op te gaan van krachtige kwetsbaarheid.

1) Je kiest altijd hoe dan ook
De belangrijkste sleutel is die waarin ik mezelf steeds het volgende meegeef: er is altijd een keuze. Als iemand kiest voor strijd dan hebben ze daar ook voor gekozen, bewust of onbewust. Kiezen ze voor de andere weg namelijk die van samen Zijn dan is dat de weg waar ik voor sta. Samen Zijn betekent dat je bent wie je bent. Je gaat je niet meer verantwoorden omdat je bijvoorbeeld een rustig iemand bent, hoogsensitief bent, je huidskleur, je loopbaanervaring, gender, de levenskeuzes die je gemaakt heb, je achtergrond, levensvisie, …

2) Principe van Gelijk-Waardig 
Ten tweede: ik heb een norm die ik hanteer en dat is die van gelijkwaardigheid. We zijn allen verschillend en tegelijkertijd gelijk van waarde. Bij elke ontmoeting mag je soms stilstaan bij de volgende vragen: 
  • Wat precies heeft ons nu samen gebracht?
  • Kunnen we samen werken of samen groeien naar een doel die we voor ogen hebben?
  • Durven we de dingen bespreken als het wat minder goed gaat?

In elke ontmoeting mag je ook stap per stap gaan erkennen dat jij evenveel recht heb op spreken als de ander. Op een respectvolle manier ga je met elkaar om. In sommige situaties kan je steeds nagaan hoe je dit op een veilige en krachtige manier kunt doen. Dat kan het geval zijn wanneer je dit principe wilt hanteren met iemand die een leidinggevende functie of een hogere positie heeft. 

3) Geen schuld maar wel een verantwoordelijkheid 
Tenslotte de derde sleutel: "elke persoon die ik ontmoet leert mij iets. Ze zijn een spiegel voor mij". 
Dankzij de ander groei je als mens en als professional (of je nu werknemer of zelfstandige bent). Een spiegel zijn betekent dat jij een aandeel heb en de ander ook. Er is geen schuldige, winnaar of een verliezer. Als de ander defensief is, zich negatief gedraagt enzovoort, dan is dat zijn of haar gedrag. Zij kiezen daar voor. Het zegt niks of weinig over jou. Het enigste wat het jou wil tonen of vertellen is:
  • Welke reactie ga ik hier hanteren? Ga ik mee in de strijd of ga ik het op mijn manier doen? 
  • Volg ik mijn weg waarin samen Zijn de norm is? Kijken we samen hoe we dit respectvol en gelijk-waardig kunnen oplossen?

Kwetsbaarheid is de grootste kracht die er is
En nu even terug naar mijn ervaringen uit mijn kindertijd en later. De situaties van pesterijen en kleineren vertellen ons dat het steeds over kinderen of mensen gaat die zich onzeker voelden, angstig waren en bang om te verliezen. Uiteindelijk wordt hun angst een waarheid. Ze zijn de verliezer van zodra ze de keuze hebben gemaakt om de weg van strijd in te gaan. Ze verloren niet alleen de kansen om een fijne vriendschap of samenwerking op te bouwen maar ook de ervaring om te groeien en de ander echt te leren kennen.

Het is een leer- en groeiproces om dit te aanvaarden. Stap per stap. Als de ander niet samen wil Zijn, dan kan je ze dat aanreiken maar nooit opleggen. Samen Zijn kun je maar pas als je de moed en kracht hebt om erop te vertrouwen dat jij zelf Ok bent. Je kwetsbaar opstellen is de grootste kracht die er is. Je machtig voelen is de grootste valkuil.

Spreekt jou dit aan? Merk je dat je kwetsbare kracht nog een boost nodig heeft? Via een boosttraject zorgen we ervoor dat je in je kracht komt te staan. Neem nu contact op voor een gratis kennismakingsgesprek.  
Als je oordeelt en veroordeelt dan mis je de andere kant altijd
 
getting the best
out of you