08-17-2016 - training in team

Hoe meer misverstanden, hoe beter de communicatie

Ja inderdaad! Hoe meer misverstanden, hoe meer kansen je krijgt om echt te gaan communiceren met de ander of anderen.

Communiceren, dat is iets dat we elke dag doen. Alleen...staan we er vaak niet bij stil wat dat precies inhoudt. Communiceren komt van het woord Communicare, wat betekent, iets gemeenschappelijks maken. En daar gaan we soms aan voorbij.

Misverstanden helpen ons om terug na te denken over hoe we de dingen verwoorden en overbrengen. We gebruiken hiervoor ons lichaam. Iedereen kan gebruik maken van een pallet aan zintuigen: horen, voelen, tast, ruiken en zien.
 
getting the best
out of you